Viziunea noastra privind implicarea tinerilor

Tinerii reprezintă factori-cheie ai societăților noastre de astăzi și de mâine. În ciuda recunoașterii formale acordate tinerilor ca sursă de dezvoltare a societății, provocările cu care se confruntă la nivel mondial în ceea ce privește participarea socioculturală, economică și politică sunt încă considerabile.

La EFEY, credem în valoarea extraordinară a potențialului tinerilor și în necesitatea ca tânăra generație să fie implicată de toate părțile interesate relevante în combaterea sărăciei, accesul limitat la educație și formare, oportunitățile limitate de angajare și participarea politică redusă, toate problemele care afectează tinerii și societatea în ansamblu. Acesta este motivul pentru care EFEY își propune să servească drept vehicul pentru capacitarea tinerilor pentru dezvoltarea națională și pentru implicarea acestora și a altor părți interesate în parteneriate semnificative, cu scopul de a promova intervenții și servicii adecvate pentru capacitarea tinerilor. Procedând astfel, ne-am îndepărtat de mai multe ipoteze recunoscute atât la nivel național, cât și internațional:

Având în vedere potențialul tinerilor de a contribui în mod semnificativ la dezvoltarea națională, acestora trebuie să li se acorde o recunoaștere adecvată și, prin urmare, trebuie să fie implicați în dezvoltarea națională de către guverne și alte părți interesate.

Cu peste 3 miliarde de oameni care au sub 25 de ani, generația de tineri de astăzi este cea mai mare din istorie. Implicarea astăzi a tinerilor factori de decizie de mâine este esențială pentru dezvoltarea democratică echilibrată a societății noastre.

Având în vedere numărul mare de tineri care nu sunt angajați, nu urmează niciun program educațional sau de formare în întreaga Uniune Europeană (14 milioane), costul economic al neintegării tinerilor se dovedește a fi o povară certă pentru bugetele naționale și ale UE (peste 150 de miliarde EUR sau 1,2 % din PIB în cifrele din 2011). Politicile naționale și europene trebuie să răspundă nevoilor tinerilor într-un mod coerent.

În ciuda costurilor pe termen scurt generate de participarea tinerilor, pe termen lung, procesul de implicare a tinerilor în toate eforturile guvernamentale și neguvernamentale de dezvoltare socioeconomică va avea ca rezultat politici și activități care răspund mai bine problemelor tinerilor și care, prin urmare, vor fi mai relevante pentru nevoile generației lor. O participare sporită a tinerilor nu numai că va conduce la politici și acțiuni specifice mai bine orientate, dar va contribui, de asemenea, la asigurarea sustenabilității activităților oricărei entități, deoarece tinerii, în calitate de părți interesate primare, vor fi mai investiți în impulsul lor. Prin consultanță, construirea consensului, parteneriat, evaluare și management, tinerii ar trebui să fie implicați în toate etapele procesului de elaborare a politicilor.

Un tânăr angajat duce la un viitor mai bun. Experiențele de dezvoltare a tinerilor pot avea efecte pozitive asupra comportamentelor și abilităților, inclusiv autoeficacitatea, autodeterminarea, comunicarea și rezolvarea problemelor. Cu condiția ca fiecare dintre aceste competențe să fie legată de o mai mare realizare a elevilor, de rate mai scăzute ale abandonului școlar și de rezultate post-școlare mai bune, implicarea tinerilor în activități cu impact asupra dezvoltării lor personale este o acțiune prezentă necesară pentru dezvoltarea unei societăți viitoare sănătoase.

Echipa EFEY

Bizuirea pe forțele proprii

În calitate de viitori lideri, tinerii ar trebui să fie sprijiniți în dezvoltarea spiritului de bizuire pe forțele proprii pentru a-și valorifica potențialul, creativitatea și inițiativa.

Onestitate și integritate

Tinerii trebuie să depună eforturi pentru a-și atinge aspirațiile bazate pe respectarea libertății, justiției, drepturilor democratice, valorilor, eticii muncii, patrimoniului nostru cultural și să susțină drepturile omului.

Incredere

Pentru a se dezvolta ca indivizi sănătoși, oameni fericiți și cetățeni implicați, tinerii trebuie să învețe și să-și exercite încrederea unul în celălalt și în dorința celuilalt de a colabora.

Participare și colaborare

Tinerii trebuie să fie provocați cu oportunități de a se implica activ în chestiuni care îi afectează pe ei și comunitățile lor locale, naționale, regionale și globale.

Inovație și creativitate

Tinerii trebuie să-și dezvolte aptitudinile pentru creativitate, inovație și descoperire de sine în îmbunătățirea calității vieții și a calității vieții altora.

Cunoaste echipa