Prioritatile noastre

Dorind să contribuie la dezvoltarea durabilă a României investind în cea mai valoroasă resursă a sa, tinerii, EFEY dezvoltă programe centrate pe cinci domenii prioritare principale: Educație și Competențe, Implicare comunitară, Drepturile Omului, Mediu, Arte și Cultură.


Educație și competențe
Lipsa de coordonare între cunoștințele și competențele dobândite de tineri prin intermediul sistemelor formale de educație și nevoile existente pe piața forței de muncă este adesea identificată ca fiind una dintre principalele cauze ale șomajului în rândul tinerilor. Pornind de la ipoteza că educația și formarea competențelor sunt esențiale pentru dezvoltarea vieții productive și responsabile a unui tânăr, EFEY își propune să echipeze mai bine tinerii pentru economia competitivă din zilele noastre.

» Proiectele EFEY în domeniul educației și competențelor

Implicarea comunității
În demersul său de a sprijini tinerii să devină cetățeni implicați, EFEY încurajează tinerii să se angajeze în valorile democratice și să joace un rol activ în dezvoltarea comunităților locale, a națiunilor și a regiunilor lor. Începând cu creșterea gradului de conștientizare și continuând cu încurajarea și susținerea voluntariatului și promovarea implicării civice, toate activitățile pe care EFEY le dezvoltă în cadrul domeniului prioritar Implicarea Comunității au scopul de a sprijini tinerii să devină cetățeni activi și responsabili.

 

» Proiectele de implicare comunitară ale EFEY

Drepturile omului
Promovarea și păstrarea drepturilor omului este o condiție prealabilă a dezvoltării sănătoase a societăților noastre într-un context din ce în ce mai globalizat. Urmărind să contribuie la dezvoltarea unei generații de tineri educați în spiritul eticii, justiției sociale și toleranței și inspirând tinerii să își îmbunătățească cunoștințele, acceptarea și practica privind diversitatea și drepturile omului, EFEY contribuie atât la sustenabilitatea societății, cât și la dezvoltarea tinerilor. Autodeterminarea, comunicarea și rezolvarea problemelor sunt doar câteva dintre abilitățile care pot fi influențate pozitiv de participarea tinerilor la experiențele de conservare a drepturilor omului.

» Proiectele EFEY privind drepturile omului

Mediu
Având în vedere importanța unui mediu durabil și sănătos pentru dezvoltarea națională, EFEY recunoaște rolul tinerilor în asigurarea bunelor practici de mediu. Acest lucru necesită ca tinerilor să li se furnizeze cunoștințe și informații adecvate cu privire la aspectele de mediu pentru a-i ajuta să înțeleagă biodiversitatea țării. Pentru a aprecia și proteja în mod adecvat mediul, tinerii trebuie să fie informați cu privire la cele mai bune practici disponibile în ceea ce privește protecția mediului și să fie încurajați să adopte același comportament responsabil în viața lor de zi cu zi.

» Proiectele de mediu ale EFEY

Artele și conștientizarea culturală
Arte și Cultură descriu viața unui popor. Este un vehicul important pentru aprecierea și înțelegerea patrimoniului oamenilor. Reprezintă un sentiment de identitate, respect de sine și mediul prin care generațiile învață și transferă abilități progresive, tehnici de relații sociale și supraviețuire. Prin proiectele sale, EFEY își propune să le permită tinerilor să înțeleagă și să își îmbrățișeze patrimoniul cultural național și european.

» Proiectele EFY privind arta si constientizarea culturala

Echipa EFEY

Consiliul director

Echipa consultativa

Echipa proiecte

Meet the Team