Viziunea noastra

Un tânăr implicat care contribuie la o societate democratică și la prosperitate economică.

Pentru EFEY, stimularea potențialului tinerilor, investind în același timp în formarea și dezvoltarea lor și oferindu-le perspective intelectuale și abilități productive, sunt factori determinanți esențiali pentru progresul și viitorul societății noastre. În ceea ce privește imaginația, idealurile, energiile și viziunea, potențialul tinerilor ar trebui pus în aplicare printr-o mai bună coordonare, cooperare și oportunități de parteneriat care să permită tinerei generații să-și găsească și să-și exprime vocile în beneficiul societății în ansamblu.

Pentru a-și realiza viziunea, EFEY va urmări următoarele obiective:

Responsabilizarea și implicarea activă a tinerilor din România în activități productive pentru dezvoltarea individuală, comunitară și națională.

Permite fiecărui tânăr cetățean român să-și dezvolte întregul potențial și stima de sine.

Instituționalizarea participării tinerilor la toate nivelurile procesului decizional pentru a asigura cultivarea culturii democratice.

Ajutarea tinerilor să-și dezvolte aptitudinile pentru creativitate, inovație și descoperire de sine si îmbunătățirea calității vieții lor.

Instituționalizarea participării tinerilor la toate nivelurile procesului decizional pentru a asigura cultivarea culturii democratice.

Echipa EFEY

Consiliul director

Consiliul consultativ

Echipa proiect

Cunoaste echipa